Updates

แหล่งท่องเที่ยว

มหาสถูป “สาญจี”

"สาญจี" มหาสถูปที่สร้างโดยพระดำริของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชย์ ในช่วง พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ปกครองแคว้นมคธในขณะนั้น หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สร้างสถูปแห่งนี้ บนเนินเขา ที่สูงประมาณ 91 เมตร ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) แคว้นมัธยมประเทศ( Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย (...อ่านต่อ)

เที่ยวปูเณ่-วัดถ้ำหินตัด ปาตาเลชวาร์ (Pataleshwar Cave Temple)

อีกจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองปูเณ่ ที่ตั้งอยุ่บนถนนเจ.เอ็ม. (J.M. - Jangali Maharaj Road) ที่แอบหลบความวุ่นวายของถนนสายนี้อย่างมิดชิด ไม่ใกล้ไม่ไกลจากละแวกชีวจินากาสักเท่าไหร่ครับ หากขับรถมุ่งหน้าไปทาง JM road ผ่านแยก Shivaji มานิดเดียว วัดจะอยู่ทางด้านขวามือติดกับวัด Jungli Maharaj  ที่วัดแห่งนี้ถูกเจาะเป็นถ้ำเทวสถานถวายแด่พระศิวะ แต่เหตุใดกลับไม่สามารถสร้างสำเร็จได้ มาร่วมหาคำตอบพร้อมไปสักการะศิวลึงค์ภายในถ้ำกันครับ (...อ่านต่อ)