Updates

ฤดูกาล

ปัญหาของผู้มาใหม่ (3) – สภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคย

ด้วยความเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ดูเฉพาะเนื้อที่ของประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า ของอินเดียแล้ว คงต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ก็ต้องมีความหลากหลายแปลกหูแปลกตาไปด้วยเป็นเงาตามตัว ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ นิสัยผู้คน คงท้าทายผู้มาเยือนได้มากพอสมควร การรับมือและต้องอาศัยอยู่กับความไม่คุ้นชินเหล่านี้ จึงต้องใช้ทั้งร่างกายและหัวใจที่เข้มแข็งพอสมควร (...อ่านต่อ)