Updates

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอินเดีย

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอินเดีย

แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ (Holy Rivers) ในอินเดีย

แม่น้ำทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ ชาวฮินดูสักการะนับถือแม่น้ำมาเนิ่นนานแต่อดีต แต่แม่น้ำที่ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียมีอยู่ 7 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา (Ganga) แม่น้ำยมุนา (Yamuna) แม่น้ำโกดาวารี (Godavari) แม่น้ำสรัสวดี (Sarasvati) แม่น้ำนาร์มาดา (Narmada) แม่น้ำสินธุ (Sindhu) และ แม่น้ำคาเวรี (Kaveri)

อ่านเพิ่มเติม >>> แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ | คงคา | ยมุนา | โกดาวารี | สรัสวดี | นาร์มาดา | สินธุ | คาเวรี |

india-hillstation01สถานีขุนเขา (Hill Stations) ในอินเดีย

อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับผู้ที่รักและชื่นชมธรรมชาติ สถานีขุนเขา (Hill Station) เป็นชื่อที่เรามักได้ยินกล่าวถึงบ่อยๆ ถึงสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศต่างๆ หลายแห่ง มักเป็นที่ที่มีอากาศเย็นกว่าที่อื่นๆ สำหรับในอินเดียสถานีขุนเขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่มีความสูงระหว่าง 1,000-2,500 เมตร (หรือ 3,500-7,500 ฟุต)

อ่านเพิ่มเติม >>> สถานีขุนเขา | โลนาวาลา (Lonavala)ลาวาซา (Lavasa) | ชิมลา (Shimla) |

hampi-10แหล่งมรดกโลก (World Heritage) ในอินเดีย

อินเดียเป็นแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ยาวนานกว่า 5000 ปี จึงมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมาก แต่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก มีไม่กี่แห่ง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม >>> อัตราตั๋วเข้าชม | ป้อมอักรา (Agra Fort)ขชุราโห (Khajuraho) | ฮัมปี (Hampi) | ทัชมาฮาล (Taj Mahal) |