Updates

บุคคลสำคัญในอินเดีย

บุคคลสำคัญในอินเดีย

manmohansingh02มานโมฮาน ซิงห์ (Manmohan Singh)

อินเดีย ประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพิ่งมีการเลือกตั้งใหญ่ในปี 2009 เสร็จสิ้นไปไม่นานมานี้ โดยพรรคคองเกรส ซึ่งมีนางโซเนีย คานธี เป็นประธานพรรค ได้รับเสียงเลือกตั้งมากเป็นเอกฉันท์ ทำให้นาย มานโมฮาน ซิงห์ กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เป็นสมัยที่สอง

อ่านเพิ่มเติม >>> มานโมฮาน ซิงห์ 1 |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

pratibhapatil01ประติภา ปาติล (Pratibha Patil)

นางประติภา เทวีสิงห์ ปาติล (Pratibha Patil) เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 13 ของสาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นชาวรัฐมหาราษฎระคนแรกและสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของอินเดียที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดนี้

อ่านเพิ่มเติม >>> ประติภา ปาติล 1 |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

kingasoka01พระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka the great)

พระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka the great พ.ศ. 240 – พ.ศ. 312) ทรงเป็นพระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมริยะ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 270 – พ.ศ. 311 เป็นระยะเวลา 41 ปี ต่อจากพระเจ้าพินทุสาร พระบิดา พระราชมารดาคือ พระนางศิริธรรมาอัครมเหสี  ส่วนพระมเหสี คือ พระนางเวทีสาคีรี มีพระราชโอรสและธิดารวม 11 พระองค์

อ่านเพิ่มเติม >>> ระเจ้าอโศกมหาราช |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ambedkar01ด.ร.อัมเบดการ์ (Dr. Ambedkar)

ด.ร. อัมเบดการ์ หรือชื่อเต็มของท่าน คือ บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์ (Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) เกิดในวรรณะศูทร ที่ยากจนที่สุดตระกูลหนึ่งของอินเดีย ในเมืองนาคปูร์ รัฐมหาราษฏร์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2434

อ่านเพิ่มเติม >>> ดร. อัมเบดการ์ | ดร.อัมเบดการ์ 2 |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

nehru06เยาวหราล เนห์รู (Jawaharal Nehru)

เยาวหราล เนรูห์ (Jawaharlal Nehru) นายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกของอินเดีย ซึ่งได้รับตำแหน่งภายหลังจากที่อินเดียได้รับอิสรภาพคืนจากอังกฤษ เนรูห์เกิดที่เมืองอัลลาฮาบัด (Allahabad) ประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 บิดาเป็นนักการเมืองและทนายความผู้มั่งคั่ง

อ่านเพิ่มเติม >>> เยาวหราล เนรูห์ |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

menander01พระเจ้าเมนันเดอร์มหาราช (Menander the Great)

พระเจ้ามิลินท์ หรือ Menander ท่านเป็นกษัตริย์ชาวกรีก ได้สร้างเมืองสาคละใกล้กับเมืองตักศิลา และได้ทำการขยายดินแดนจนจรดเมืองมถุรา ลุ่มแม่น้ำ ยมุนา ของอินเดีย ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญด้านศาสนาต่างๆ รวมทั้งปรัชญาด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>> พระเจ้าเมนันเดอร์มหาราช |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

มหาตมะ คานธี มหาบุรุษและบิดาแห่งชาติอินเดีย

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) บุรุษผู้มีชื่อเสียงก้องโลกในฐานะผู้นำหรือสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแบบไม่ใช้ความรุนแรง (nonviolence resistance) เขายังได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติของอินเดียอีกด้วย (Father of the nation) มหาตมะ คานธี เป็นผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดีย

อ่านเพิ่มเติม >>> มหาตมะ คานธี |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

พระเจ้าอักบาร์มหาราช (Akbar the Great)

ยุคสมัยของพระเจ้าอักบาร์มหาราช (Akbar the Great) ถือได้ว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมากที่สุดของจักรวรรดิโมกุล ทรงขึ้นครองราชย์ในขณะยังทรงพระเยาว์ 13 พระชันษา ในปี ค.ศ. 1556 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระราชบิดา พระเจ้าฮุมายัน (Humayun) ทรงแผ่ขยายอาณาจักรไปไกลทางด้านตะวันตกถึงอัฟกานิสถาน และทางใต้ถึงแม่น้ำโกดาวารี (Godavar) ภายใต้การชี้แนะของไบรามข่าน (Bairam Khan)

อ่านเพิ่มเติม >>> พระเจ้าอักบาร์มหาราช |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

บีร์เบิล (Birbal)

ตำนานพื้นบ้านระหว่างพระเจ้าอักบาร์และบีร์เบิล เป็นเรื่องเล่าขานยอดนิยมในหมู่เด็กๆ และผู้ใหญ่จำนวนมาก เพราะให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชาญฉลาด สมกับเป็นหนึ่งในมณีน้ำงามทั้ง 9 แห่งราชสำนักพระเจ้าอักบาร์ กลุ่มนักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเหล่านี้ต่างก็รู้จักกันในนาม นวรัตนะ (Navaratna)

อ่านเพิ่มเติม >>> บีร์เบิล |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ราชมาตา คยาตรี เทวี (Gayatri Devi)

อดีตราชินีผู้งดงามคู่ราชธานีชัยปุระ (Jaipur) นครสีชมพู แห่งรัฐราชสถาน อินเดีย ผู้ทรงเคยได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของสตรีที่สวยที่สุดในโลกสมัยหนึ่ง จากการจัดอันดับของ VOGUE ทรงประสูติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 รวมสิริอายุ 90 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม >>> คยาตรี เทวี |

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤