Updates

ประวัติศาสตร์

มหาสถูป “สาญจี”

"สาญจี" มหาสถูปที่สร้างโดยพระดำริของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชย์ ในช่วง พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ปกครองแคว้นมคธในขณะนั้น หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สร้างสถูปแห่งนี้ บนเนินเขา ที่สูงประมาณ 91 เมตร ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) แคว้นมัธยมประเทศ( Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย (...อ่านต่อ)

‘บันการห์’เมืองต้องคำสาปแห่งราชสถาน

เมืองบันการห์ (Bhangarh) ตั้งอยู่ที่เขตราชการห์(Rajgarh) รัฐราชสถาน(Rajasthan) ทางตะวันตกของประเทศติดกับพรมแดนของปากีสถาน เมืองนี้สร้างเมื่อปี 2116 ในช่วงที่กษัตริย์บักวันต์ ดาส (Bhagwant Das) ปกครองพื้นที่บริเวณนั้น อินเดียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความเชื่อด้านจิตวิญญาณมากมายแต่สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ความเฮี้ยน”ที่คนทั้งประเทศกล่าวขวัญคงหนีไม่พ้น “เมืองบันการห์”ที่ไม่ใช่แค่มีอาคารหรือบ้านเรือนที่เชื่อกันว่ามีวิญญาณเฮี้ยนสถิตย์อยู่ แต่เป็นเมืองทั้งเมืองที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลากว่า 200 ปี เพราะรำลือกันว่าเป็นเมืองผีสิงนั่นเอง (...อ่านต่อ)