Updates

University of Pune

u-of-pune-0031

มหาวิทยาลัยปูเณ่ หรือในชื่อเก่ารู้จักกันดีว่า ปูณ่า ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยปูเณ่ ซึ่งอนุมัติเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติของเมืองมุมไบ ระบุลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1948

ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชั้นนำในจำนวนหลายศูนย์กลางการเรียนรู้ในประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัยปูเณ่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กว่า 400 เอเคอร์ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองปูเณ่

unifopune001ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์เขียวขจีไปท่วทั้งบริเวณ เป็นสถานที่สงบเงียบ เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงสำหรับบรรยากาศการศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนกว่า 40 ภาควิชา 13 คณะ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับวุฒิบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทั้งในประเทศอินเดียและนักศึกษาต่างชาติรวมกันกว่า 300,000 คน ในทุกสาขาวิชา มีวิทยาลัยในสังกัด (Affiliating) อยู่มากมายภายในเมืองปูเณ่ โดยทางมหาวิทยาลัยปูเณ่จะเป็นผู้ควบคุมระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี-ปริญญาเอก โดยมีระยะเวลาดังนี้ ปริญญาตรี 3 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3-5 ปี เปิดสอนในรูปแบบของ ภาคการศึกษา (Semester) และระบบปี (Annual) โดยมีภาคการศึกษา 2 เทอม คือ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ระบบการสอบ 2 ครั้ง ต่อ 1 ปี คือ เก็บคะแนน 20% เทอมต้น และ 80% ตอนเทอมปลาย ปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนใหม่ให้เป็นแบบเดียวกันทุกที่ คือมีเฉพาะระบบภาคการศึกษาเท่านั้น

ภาควิชาและคณะที่นักศึกษาไทยนิยมไปเรียนได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ (Commerce) เช่น Business Commerce (B.Com), Business Administration (B.A). Master of Commerce (M.Com) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น Computer Science คณะศิลปะศาสตร์ (Arts) ภาควิชา ภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารและวารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

การทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) แม้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยปูเณ่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบคะแนน เช่น TOFEL IELTS ก็ตาม แต่ทางมหาลัยจะมีการทดสอบนักศึกษาต่างชาติ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลังจากที่ได้ Admission ของทางมหาลัยแล้ว โดยจะสอบตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่านตามที่มหาลัยกำหนด แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แต่บางคณะระบุว่าต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านจะยังไม่รับลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องไปเรียนคอร์ภาษาเพิ่มเติมและมาสอบจนกว่าจะผ่าน จึงจะลงทะเบียนเรียนได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ELICIS)ทางศูนย์นักศึกษานานาชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญภาษาอังกฤษ และปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนตามคณะต่าง ๆ ต่อไป โดยการเรียนจะมีขึ้นทุก ๆ 4 เดือน ในช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ช่วงที่สองเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม และช่วงที่สาม เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ผลสอบของการเรียนสามารถนำไปแสดงเพื่อมิต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)แต่จะต้องสอบได้เกรด B+ ขึ้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.unipune.ernet.in/indexout.html


สัมภาษณ์นักศึกษาไทย

thai-student-012พระมหาวิรัตน สาธโร

จากวัดบพิตรภิมุขสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยปูเณ่

ตอนแรกไม่คิดจะมาเรียนที่อินเดีย แต่ได้รับทุนจากวัดและอยากศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของอินเดียก็เลยตัดสินใจมา

เดินทางมาครั้งแรกกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แรกสุดปัญหาที่พบคือไม่มีที่อยู่ เนื่องมาจากการเตรียมการติดต่อไม่แน่นอน ทำให้มาถึงแล้วเคว้งคว้าง ไม่มีที่อยู่ จึงต้องไปเช่าบ้านอยู่บริเวณส่างหวี แต่ก็พบกับความลำบากในเรื่องของการเดินทาง จึงได้ติดต่อขอเข้ามาอยู่หอพักนานาชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งราคาถูกกว่าและสะดวกสบายในการเดินทาง แต่ก็ต้องรอคิวนานและต้องจองไว้ล่วงหน้ากว่าจะได้

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรื่องของภาษาอังกฤษ มาครั้งแรกอาตมาพูดไม่ได้เลย ต้องใช้วิธีเขียนในการติดต่อสื่อสาร ต้องพกดิกชันนารี่ตลอดเวลา และต้องใช้เวลาปรับตัวเป็นปี กว่าจะฟังรู้เรื่องและเข้าใจได้ ซึ่งก็ต้องใช้วิธีอื่นๆ ช่วยด้วย เช่น การสร้างมิตร การเข้าหาเพื่อนต่างชาติบ่อยๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ไม่เฉพาะแต่เพื่อนอินเดียเท่านั้น เพื่อนต่างชาติอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้เรียนรู้สำเนียง ภาษาหลากหลาย นอกจากนั้นยังต้องใช้สื่อช่วย เช่น mp3 ไว้อัดเสียงเอาไว้ฝึกฟังและพูดเองทีหลัง อีกทั้งไปลงสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยจึงจะทำให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้

เพราะความที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ จึงทำให้มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารจนเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น ซื่งก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน และเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ต่างแทนตัวเองได้ ทำให้เดี๋ยวนี้ที่คณะปรัชญามีกฏว่า นักศึกษาที่จะมาเรียนคณะนี้ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ แล้วถึงจะลงทะเบียนเรียนได้ ถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปเรียนคอร์สพิเศษเพิ่มจนกว่าจะผ่าน

สำหรับผู้ที่อยากจะมาเรียนอินเดีย ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เตรียมข้อมูลให้พร้อม มีเงินสำรองมาเผื่อด้วย และอย่าเชื่อข้อมูลที่บอกจากใครบ้างคน ให้สอบถามจากหลายๆคน ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่พูดในหนังสือ

u-of-pune-004

Main Building
u-of-pune-005
International Centre
u-of-pune-006
Ladies Hostel
u-of-pune-007
Library