Updates

Symbiosis International University (SIU), Pune

simbiosisuni01Symbiosis International University (SIU) เดิมได้รับสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย “Deemed to be University” จากรัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2002 ต่อมา The University Grants Commission (UGC) เห็นควรให้ถอนคำว่า Deemed ออกและเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเต็มตัวในชื่อ Symbiosis International University (SIU) ในปี 2006

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ BALLB, BBA, BCA, BBA-IT, B.Sc-MT, B,Des. หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ LLM, MBA, MBA-IB, MBA-AB, Ex-MBA, MCA, MBA-IT, MBA-ITBM, MBA-N & ITI and Masters in Mass Communication & Journalism.

นอกจากนี้ยังมีการเอื้ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น หอพักนานาชาติ พิพิธภัณฑ์อาฟริกา-อาเชียน (Afro-Asian museum) อาคารหอประชุมที่ทันสมัย หอประชุมสัมมนา โรงอาหารและร้านขายอาหาร ศูนย์สุขภาพ (Symbiosis Health Centre) ที่อำนวจความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาล โรงยิมเนเซียม ห้องโถงสำหรับฝึกโยคะและแอโรบิคซ์ เป็นต้น

Symbiosis ตั้งอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ปูเณ่ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในอินเดีย เปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลายผ่านวิทยาลัย สถาบัน และศูนย์การศึกษาในสังกัดหลายแห่ง ข้างล่างนี้เป็นรายชื่อสถาบันต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Symbiosis International University:

Symbiosis Institute of Business Management
Symbiosis Institute of Media & Communication
Symbiosis Centre for Information Technology
symbiosis centre for management studies (undergraduate)
Symbiosis Society’s Law College
Symbiosis Institute of Computer Studies and Research (SICSR)
Symbiosis Institute of International Business
Symbiosis Centre for Management & Human Resource Development
Symbiosis Institute of Management Studies
Symbiosis Institute of Telecom Management
Symbiosis Arts & Commerce College
Symbiosis Institute of Operations Managemen
Symbiosis Institute of Geo-informatics
Symbiosis Institute of Design
Symbiosis Institute of Health Sciences
Symbiosis Institute of Technology

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.siu.edu.in/

simbiosisuni02

สัมภาษณ์นักศึกษาไทย

thai-student-020กิ๊บ

กำลังศึกษา M.Com (Master of Commerce) ในสาขา Business Administration ชั้นปีที่ 2

กิ๊บสนใจมาเรียนที่อินเดียเพราะเห็นว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่ที่น่าสนใจ มีชื่อเสียงในด้านการค้า ประกอบกันในช่วงนั้นสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน ICCR ก็เลยไปสมัคร และสอบผ่าน ได้รับทุนในปี 2007 ก็เลยได้เดินทางเข้ามาเรียนที่นี่

การเดินทางมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะทาง ICCR ส่งตัวแทนมารับที่สนามบิน และพาไปส่งขึ้นรถเดินทางจากสนามบินมาลงที่หอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัยปูเณ่เลย แต่การมาครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นและกลัวเหมือนกัน พอมาถึงมหาวิทยาลัยปูเณ่ กลับพบว่าที่นี่ไม่เปิดสาขา Business Administration ก็เลยได้ไปลงเรียนที่ Simbiosis ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่แทน

กิ๊บเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่อเมริกาสมัยเรียนมัธยมปลาย ภาษาอังกฤษจึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่มีปัญหาเรื่องการเดินทางไปเรียน จากหอพักไปยังมหาวิทยาลัยต้องเดินทางโดยรถออโต้ริกชอร์ ไปกลับราว 80 รูปี ไปมาอยู่ 2 เดือนก็เลยมาหัดขับรถมอเตอร์ไซต์ทำให้สะดวกในการเดินทางมากขึ้น

ที่ Symbiosis นี่ค่อนข้างเป็นนานาชาติ นักศึกษามีทั้งคนอินเดียที่มาจากทั่วอินเดียไม่เฉพาะแต่ในรัฐมหาราษฎร์เท่านั้น และชาวต่างชาติ เช่น เยเมน อิหร่าน อิรัก เนปาล ภูฏาน ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แทบไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นเลยในการพูดคุยกันเลย

หลักสูตรที่เรียนเป็นระบบปี ทำให้มีเนื้อหาที่เรียนค่อนข้างน้อย ในชั้นเรียนเน้นการอภิปรายเยอะมาก อาจารย์จะให้กรณีศึกษามา แล้วมาอภิปรายกัน ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แต่การเรียนในห้องก็มีลักษณะของการบอกให้จดตาม และเน้นการท่องจำเป็นหลัก เพราะการสอบใช้ข้อสอบจากส่วนกลางร่วมกับที่อื่นๆ ซึ่งสาขาวิชาที่เรียนนี้อยู่ใต้สังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่ ใครที่มาเรียนใหม่ๆ อาจฟังอาจารย์สอนในตอนแรกๆไม่เข้าใจ ก็อย่าพึ่งท้อ ฟังไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจเอง และหลักสูตรนี้คนจบไม่ตรงสาขาก็สามารถเรียนได้ เนื้อหาที่เรียนไม่เน้นหนักด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าอยากลงลึกในเรื่องใด ก็อาจลงคอร์สเพิ่ม เช่น Diploma สามารถเรียนไปพร้อมกับปริญญาโทได้ เพราะเรียนแยกกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เป็นหลักคือ ความอดทน และการรู้จักรอคอย ส่วนใครที่สนใจอยากมาเรียนด้านการค้า หรือ MBA ก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้ ที่นี่จะมีทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนเอง และสาขาวิชาที่อยู่ใต้สังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่

…………

thai-student-0191ปู

กำลังศึกษา M.Com (Master of Commerce) ในสาขา Business Administration ชั้นปีที่ 2 ปูจบปริญญาตรีด้านเคมีมา แต่เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดมาก่อน จึงเลือกลงในสาขานี้

ที่เลือกมาเรียนอินเดียเพราะมีอาจารย์คนที่รู้จักกับพ่อแนะนำ เพราะอาจารย์จบปริญญาโทมาจากอินเดีย ก็เลยเกิดความสนใจ อาจารย์ก็แนะนำให้มาติดต่อสอบถามที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้มาอินเดียโดยผ่านทางมหาจุฬาฯ ทางนี้จะติดต่อประสานงานไว้ให้ในตอนต้น รวมทั้งหาที่พักในช่วงแรกที่มา ก็พักอยู่กับทางคนที่พามาได้สองสัปดาห์ จึงขยับขยายหาที่พักใหม่ แต่ที่พักใกล้ Simbiosys ราคาแพงมาก เดือนละหมื่น ก็เลยไปได้แถวส่างหวีแทน ราคาถูกกว่าราว 5000 รูปี จึงได้อยู่ที่นั่น แต่ระยะทางห่างจากสถานที่เรียนมาก ทำให้ปัญหาในช่วงแรกก็คือการเดินทาง ช่วงแรกก็อาศัยเดินทางไปกับคนอื่น แต่ก็เป็นการลำบากและรบกวนคนอื่น ก็เลยซื้อรถมอเตอร์ไซต์มาขับเอง

Symbiosis ค่อนข้างเป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และมีชื่อเสียงระดับโลก ระบบการเรียนที่นี่เป็นแบบปี (Annual) จึงได้เรียนแค่ 4 วิชาต่อปี รวมทั้งหมด 8 วิชา แต่แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกหรือภาคเรียนแรกสอบเก็บคะแนน 20 และช่วงที่สองหรือภาคปลายสอบอีก 80 คะแนน แต่เรียนระบบปีนี่เป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ต่อไปเปลี่ยนเป็นระบบภาคเรียนหมด (Semester) หลักสูตร M.Com ที่นี่เปิดสอน 3 สาขา คือ Accounting, Cost Accounting, และ Business Administration

การเรียนจะเข้าชั้นเรียนในช่วงเย็น 18.00-20.00 น. ช่วงเช้าส่วนมากเป็นระดับปริญญาตรีเรียน แต่การสอนที่นี่เน้นการท่องจำ แม้ว่าจะมีการอภิปรายมากก็ตาม แต่ก็แค่ในชั้นเรียน แต่การสอบต้องใช้การท่องจำอยู่ เพราะใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง อาจารย์ที่สอนก็ค่อนข้างเก่ง มีความรู้ เป็นอาจารย์ประจำที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่นี่มีทั้งสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่ และสาขาวิชาที่ Simbiosis เปิดสอนเอง ซึ่งค่าเล่าเรียนก็จะแพงมากกว่า และถ้าเปลี่ยนเป็นระบบภาคเรียนค่าเล่าเรียนก็คงแพงขึ้นอีก

ปัญหาของปูในการเรียนก็คือ ภาษาอังกฤษ พื้นฐานภาษาไม่ค่อยดีมาก่อนทำให้มีปัญหาในการฟัง ฟังไม่ค่อยเข้าใจ และเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็อยากแนะนำให้คนที่อยากมาเรียนที่อินเดีย ควรมาลงเรียนคอร์สภาษาระยะสั้นก่อน เพื่อปูพื้นฐาน อย่างน้อยก็ได้เข้ามาเห็นสภาพที่แท้จริงของที่นี่ก่อนตัดสินใจเรียนอย่างจริงจังอีกที และการเรียนภาษาก่อนจะทำให้เราฟังเนื้อหาได้รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ การใช้ชีวิต และความอดทน ที่นี่ไม่มีความสะดวก แต่เราต้องปรับตัวตามสภาพ ทำให้ตอนนี้สามารถรับอะไรได้ทุกอย่าง และก็รู้สึกดีกับตัวเองที่สามารถผ่านไปได้