Updates

Spicer Memorial College, Pune

spicermemorial01Spicer Memorial college ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 (พ.ศ.2458) เป็นเวลา 90 กว่าปีมาแล้ว โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา พร้อมการช่วยเหลือในด้านความรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ อีกทั้งพยายามสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียน ให้เป็นที่ที่การเรียนรู้นั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าเพลิดเพลิน

ที่นี่รองรับนักศึกษาจากทั่วอินเดียและทั่วโลกกว่า 29 ประเทศ โปรแกรมการศึกษาของ Spicer มี 3 แบบ ได้แก่ โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการโดย Spicer เอง (Spicer Autonomous Programme) โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยปูเณ่ (Pune University Programme) และ โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัย Griggs (Griggs University Programme) มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการโดย Spicer เอง (Spicer Autonomous Programme) ได้แก่

– Bachelors of Applied Arts (B.A.A) ได้แก่ สาขา Industrial Arts, และ Office Administration,
– Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
– Bachelor of Elementary Education (B.E.Ed.)
– Bachelor of Music (B.Mus.)
– Bachelor of Theology (B.Th.)

โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยปูเณ่ (Pune University Programme)

– Bachelor of Arts (B.A.) ได้แก่ สาขา Economics, English, Geography, History, Political, Science, Psychology, และ Sociology
– Bachelor of Commerce (B.Com.)
– Bachelor of Science (B.Sc.) ได้แก่ สาขา Biotechnology, Botany, Chemistry, Computer Science, Microbiology, Physics, และ Zoology
– Bachelor of Education (B.Ed.)
– Master of Commerce (M.Com.)
– Master of English (M.A. English-from the Acad. Yr.’07-’08)

โปรแกรมการศึกษาที่ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัย Griggs (Griggs University Programme)

– Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
– Master of Business Administration (M.B.A.)
– Master of Arts (M.A.) ได้แก่ สาขา Education, Secondary Education, Educational, Administration, Religion, Biblical Theological Studies, และ Missions

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.spicermemorialcollege.com/

spicermemorial02

สัมภาษณ์นักศึกษาไทย

thai-student-018เบนส์

เบนส์ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โชกโชนในการใช้ชีวิตในอินเดีย เพราะมาเรียนอินเดียตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ในระดับป.4-5 เข้าเรียนที่โรงเรียน Mussoorie รัฐ Auttarchand ป.6-ม.4 เรียนที่ Shimla รัฐ Himachan และตอนม.5-6 จบที่ Chandigarh รัฐ Panjab และปัจจุบันนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขา Biotechnology (B.Sc.) ชั้นปีที่ 2 ที่ Spicer Memorial college, Pune

ที่ได้มาเรียนที่นี่ตั้งแต่เด็กเพราะพ่ออยากให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินเดีย และอยากให้มาฝึกเรื่องระเบียบวินัย ก็เลยส่งมาอยู่โรงเรียนประจำที่ Mussoorie เป็นที่แรก แต่ที่นี่ค่อนข้างมีประสบการณ์ไม่ดี อาจารย์บางคนใช้การลงโทษที่รุนแรงกับเด็ก ตัวเบนส์เองก็เคยโดนกับตัวเอง ต่อมาก็เลยย้ายมาเรียนที่ Shimla แตกต่างกันมากกับที่แรก เรียกว่าเป็นสวรรค์สำหรับเบนส์เลย ที่นี่ดูแลเด็กดี มีระเบียบวินัยมาก

สำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ Spicer ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาลงที่นี่ ตั้งใจจะเลือก Fergusson College แต่เพื่อนชักชวนให้เปลี่ยนก็เลยเปลื่ยนมาเรียนที่ Spicer ตามเพื่อน ในด้านการเรียนการสอนที่นี่ดี ครูอาจารย์เอาใจใส่ ตั้งใจสอน แต่สิ่งอำนวจความสะดวกอาจสู้มหาวิทยาลัยอื่นๆไม่ได้ และนักเรียนต่างชาติก็มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นคนอินเดีย มาจากรัฐทางตอนเหนือค่อนข้างเยอะ

หลักสูตรของที่นี่มีทั้งของ Spicer Memorial college เอง และหลักสูตรภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยอื่น เช่น มหาวิทยาลัยปูเณ่ (University of Pune) และ มหาวิทยาลัยกริกส์ (Griggs University) จากอเมริกา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยในปีแรกเป็นการเรียนระบบปี (Annual) แต่สองปีหลังจะเรียนระบบภาคเรียน (Semester) การเข้าเรียนที่นี่ใช้วิธีการสมัครเรียนเข้ามาตามกระบวนการของเขา ไม่ต้องสอบเข้าอย่างบ้านเรา ที่นี่วิธีการสอนคล้ายกับโรงเรียนมัธยม และค่อนข้างเข้มงวดมากด้วย

เรื่องการปรับตัวไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเคยอยู่ที่อินเดียมาตั้งแต่เด็ก แต่พอมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ก็เจอเพื่อนอีกระดับเป็นคนอินเดียส่วนใหญ่ และเพื่อนๆ ก็พูดภาษาฮินดี มาลาตี และภาษาอังกฤษสำเนียงที่แตกต่างจากทางเหนือ ก็ต้องมาปรับให้เคยชินกับสำเนียงอังกฤษที่นี่

dsc_0121-1