Updates

Institute of Advanced Studies In English, Pune

iase01INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN ENGLISH (IASE)
(เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่)

แนวคิดของมหาวิทยาลัย : IASE เป็นผลผลิตทางความเชื่อของทางสถาบันที่ว่าภาษา วัฒนธรรม และความก้าวหน้าไม่สามารถแยกจากกันได้ และภาษานั้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางสังคมอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องมืองหลักในการแก้ไขปัญหาทั้งมวลของมนุษย์ อีกทั้งภาษาและเทคโนโลยีร่วมกันทำให้มนุษย์มีอำนาจที่จะเผชิญกับความท้าทายใดใดและนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความอุดมสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ : เพื่อที่จะจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดำรงชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยในด้านวัฒนธรรมศึกษา โดยเฉพาะในด้านภาษาและการติดต่อสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

จุดยืน : ในระยะ 5 ปีของการก่อตั้ง สถาบัน IASE ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาและวิจัยระดับมหาบัณฑิตในด้านภาษาอังกฤษที่ใหญ่ทีุ่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 16 ประเทศ และมาจากเกือบทุกรัฐในอินเดีย ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น มุ่งเน้นที่อนาคต การสอนแบบมืออาชีพ และวิธีการด้านการจัดการ การเชื่อมสัมพันธ์กับนักการศึกษาชั้นนำของอินเดียและ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การมุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความสอดคล้อง กิจกรรมที่ขยายออกอย่างมีคุณค่า และขอบเขตสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ และที่สำคัญที่สุดวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งและความสนใจของตัวบุคคลที่ทำให้ สถาบัน IASE เป็นสถาบันที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย

COURSES

A. หลักสูตรภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยปูเณ่

1. M. A. English: Two year course with Literature & Linguistics options
2. M. Phil. in English: One year course extendable up to three years
3. Ph. D. in English: Literary Studies, ELT, Linguistics, Pragmatics and Linguistic Approach to Literature are the major specializations available at the Institute
4. BCA (Bachelor of Computer Applications): Three year degree course
5. BBA (Bachelor of Business Administration): Three year degree course
6. Certificate Courses in Japanese, French and German: One-year evening courses
7. Certificate Course in English: Six-month evening course.

B. หลักสูตรของทางสถาบัน IASE เอง (Basic and Advanced)

1. Certificate Course in Communicative English: 3 months
2. Certificate Course in Writing Skills in English: 2 months

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.iasepune.org

INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN ENGLISH
Ganeshkhind Road, Aundh, Pune- 411 007
Telefax: 020-25887601 Email: iasepune @yahoo.com

loaie

สัมภาษณ์นักศึกษาไทย

thai-student-010-1พระอาจารย์โชคชัย ธัมมรักขิโต

กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่สอง

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ พอดีมีพี่ชายมาเรียนอยู่ที่อินเดียก่อนแล้ว ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่ ในด้านของการเดินทางมาไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะพี่ชายดูแลให้หมด แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด เพราะเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพราะถ้าเราได้ทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเอง ติดต่อพูดคุยและประสานงานเอง ก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษและฝึกใช้ไปโดยอัตโนมัติ เดี๋ยวนี้อาตมาก็ติดต่อประสานงานเดินเรื่องเองทั้งหมด รวมทั้งติดต่อประสานงานเรื่องการเรียนในการขอ admission ให้กับคนอื่นๆด้วย

ระบบการเรียนที่นี่เข้มข้น แต่ว่าเรียนเป็นระบบปี (Annual) ตลอดหลักสูตรมี 8 วิชา สอบปีละ 4 วิชา ดีที่มีวิชาเรียนน้อย แต่การสอบปีละครั้ง ทำให้นักศีกษาไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนระบบเป็น ระบบภาคเรียน (Semester) เหมือนกันแทบทุกมหาวิทยาลัย

ที่นี่เป็นสถาบันที่ดี แม้ว่าจะไม่ใช่ดีที่สุด มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสายมาสอนอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่อาจารย์ประจำ แต่เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการคัดเลือกและติดต่อมาโดนเฉพาะ

thai-student-011-1แซงค์

กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวรรณคดี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่สอง

มาครั้งแรกกับพระที่เคยเรียนอยู่ที่นี่ และเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันชักชวนให้มาเรียน มาครั้งแรกจึงไม่พบปัญหามากนัก แต่ความรู้สึกครั้งแรกที่มาเยือนอินเดีย คือไม่อยากอยู่เลย เพราะมีความไม่สะดวกสบายหลายอย่างเหมือนอย่างบ้านเรา โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เพราะต้องใช้มอร์เตอร์ไซต์ในการเดินทาง อีกทั้งระบบการจราจรที่นี่ไม่ค่อยมีระเบียบ

แต่การมาเรียนที่นี่ก็ดี เพราะระบบการศึกษาที่นี่ดี (IASE) อย่างอาจารย์ที่มาสอนถึงจะไม่ใช่อาจารย์ประจำ แต่ก็มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งระบบการติดต่อเอกสารที่นี่รวดเร็วกว่าในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และผู้บริหารที่นี่เป็นคนรุ่นใหม่ ทำให้การบริหารที่นี่เป็นแบบสากล

แม้ว่าจะไม่ชอบอินเดียตั้งแต่ครั้งแรก แต่เพราะว่ามีเป้าหมายที่จะมาเรียนภาษาจึงทำให้ปรับตัวไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็รู้สึกเคยชินและเป็นปกติ ส่วนที่พักนั้นพักอยู่ข้างนอก บริเวณที่เรียกว่า ส่างหวีเก่า เช่าบ้านอยู่ แต่ระบบค่าเช่าที่นี่มีการผันแปรตลอด เดิมครั้งแรกเสียค่าเช่า 2000 รูปีต่อเดือน ผ่านไปหนึ่งปี เพิ่มเป็น 3000 รูปีต่อเดือน ผ่านไปอีกห้าถึงหกเดือน เพิ่มค่าเช่าอีก 500 รูปี นี่เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป นับตั้งแต่ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนอินเดียมากขึ้น จึงมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

สำหรับผู้ที่อยากมาเรียนภาษา หรือหลักสูตรต่างๆในอินเดีย ต้องยึดมั่นในเป้าหมายของตน และต้องรับสภาพของอินเดียให้ได้ เพราะไม่สมบูรณ์แบบอย่างบ้านเรา อย่าไปสนใจสิ่งแวดล้อม ควรอดทนให้มาก

thai-student-017อีฟ

กำลังศึกษาปริญญาโท M.A. สาขาวรรณคดี ชั้นปีที่ 2

ที่อยากมาเรียนอินเดียเพราะอยากปรับปรุงทักษะด้านภาษาเป็นหลัก อีกทั้งมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นี่ก่อนหน้าแล้วเป็นชักชวนมาเรียนด้วยกัน เดิมจบปริญญาตรีด้านการบริหารมา แต่ก็เปลี่ยนมาเรียนสายภาษาตามเพื่อน และเพื่อนที่นี่ก็เป็นคนช่วยเตรียมการติดต่อประสานงาน ของใบ Admission ให้

มาครั้งแรกเจอสภาพอากาศที่นี่รู้สึกหายใจไม่ค่อยออก และต้องฝึกทำอะไรด้วยตัวเองหลายอย่าง ต้องเจอกับปัญหามากมาย ซึ่งก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ด้านอาหารการกินที่นี่มาครั้งแรกกินอาหารแบบอินเดียไม่ได้เลย ต้องทำอาหารกินเอง ทั้งที่เป็นคนไม่ชอบทำกับข้าว ก็ต้องปรับตัวเอง แต่โชคดีขับรถมอเตอร์ไซต์ได้ ก็เลยไปไหนมาไหนสะดวกหน่อย

ปัญหาของตัวเองก็คือรีบร้อนมาอินเดียทั้งที่เอกสาร Admission ยังไม่เรียบร้อย บ้านที่จะเข้าพักก็หาไม่ทัน ดีที่ถือวีซ่า Provisional เข้ามาก็เลยสามารถมาเปลี่ยนวีซ่าที่อินเดียได้ แต่ก็ต้องมาติดต่อดำเนินการ ทำอะไรด้วยตนเองหมด ก็ดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหา เข้มแข็ง และอดทนมากขึ้น

มีปัญหาด้านภาษาบ้างก็อาศัยเรียนพิเศษเพิ่ม และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ วิชาที่เรียนนี่ไม่ใช่แนวภาษาศาสตร์ (Linguistics) ล้วนๆ จะผสมผสานวรรณกรรมเข้าไปด้วย ไม่เน้นหนักด้านใดเป็นพิเศษ อาจารย์ที่นี่สอนดี ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองมาก มีปัญหาอะไรก็ถาม หรือปรึกษาได้ อาจารย์ไม่เคยขาดสอน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาก การติดต่อประสานงานที่นี่ก็รวดเร็ว มีอาจารย์อยู่ประจำคอยให้คำแนะนำปรึกษาเสมอ อาจเป็นเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีระบบที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล