Updates

สถาบันภาษา ELICIS-ELTIS ที่ไหนดีกว่ากัน?

มีหลายคนสอบถามมาทาง Learningpune Fanpage เป็นจำนวนมาก ถึงความแตกต่างของสองสถาบันสอนภาษาที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของเมืองปูเณ่ นั่นคือ ELICIS (English Language Intensive Course for International Students) และ ELTIS (English Language Teaching Institute of Symbiosis) ว่าที่ไหนดีกว่ากัน ซึ่งทางแอดมินเองก็แนะนำว่าดีเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และกำลังทรัพย์ของผู้เรียนเอง จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ แอดมินได้ใช้เวลารวบรวม ทั้งจากการสอบถามผู้ที่เคยเรียน หรือแม้แต่คณะบุคคลากรในสถาบันเอง ก็ยังไม่สามารถนำมาชี้แจงได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หวังว่าข้อมูลนี้จะพอช่วยให้ผู้ที่สนใจ ได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น ไม่มากก็น้อย

และขอขอบคุณ น้องหฤทัย วิเศษ สำหรับที่ช่วยเป็นธุระสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาให้จนบทความนี้สมบูรณ์ขึ้น

สถาบัน ELICIS
ประวัติโดยย่อ English Language Intensive Course for International Students (ELICIS) เป็นหลักสูตรที่มีขึ้น เพื่อนักเรียนต่างชาติ บริหารงานโดย International Center ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1993 (พ.ศ. 2536) จากนั้นไม่นาน ELCIS ก็เกิดขึ้น
สังกัด เป็นของมหาวิทยาลัย Pune (รัฐบาล)
บุคลากร ตอนนี้มีครูสอนอยู่ 8-10คน สอนในทักษะที่แตกต่างกันออกไป
จำนวนนักเรียน ปัจจุบันมีประมาณ 50 -80 คน ต่อปี โดยช่วงระยะเวลาหนึ่งหลักสูตร มีนักเรียน 20-25 คน และไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรเดือนมีนาคม ถือเป็นช่วงที่มีนักเรียนมากที่สุดเพราะเป็นช่วงของการใกล้เปิดรับแอดมิดชัน ทำให้มีคนอยากมาเรียนเพื่อใช้ผลการเรียนประกอบใบสมัครด้วยส่วนหนึ่ง และปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยส่วนหนึ่ง
ภายในสถาบัน มีเพียงห้องเรียน แบ่งออกเป็นห้องๆ มีด้วยกัน 2 ชั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน ไม่มี
ระยะเวลาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอน 3 ช่วงๆละ 4 เดือน

– ช่วงที่ 1 / 1 ก.ค.– 21 ต.ค.

– ช่วงที่ 2 / 1 พ.ย. – 21 ก.พ.

– ช่วงที่ 3 / 1 มี.ค.  – 21 มิ.ย.

ค่าเรียน รวมค่าเรียนต่อหลักสูตร 4 เดือน ประมาณ 21,900 รูปี
การเรียนการสอน
 • หลักสูตร elicis เด่นในด้านการเขียนและไวยากรณ์ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโท
 • ผู้สมัครจะต้องจบชั้น ม.6 หรือ grade 12 ขึ้นไป
 • ในแต่ละหลักสูตรจะมีการสอบวัดก่อนเรียนเพื่อแบ่ง Level โดยมี 3-5 levels ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและความสามารถของนักเรียนที่จะเป็นตัววัดว่าควรจะจัดกี่ level ในแต่ละช่วงหลักสูตร
 • เรียนวันจันทร์ – เสาร์ วันละ 4 ชั่วโมง
  เวลา 10.00 น. – 14.00 น.
  พักเที่ยง 12.30 น. – 13.00 น.
กิจกรรมนอกหลักสูตร ไม่ทราบแน่ชัด
หลักสูตรอื่นๆ ปัจจุบันไม่มี
ข้อเด่น
 • ค่าเรียนถูกกว่า ELTIS เป็นเท่าตัว
 • กรณีที่ผู้เรียนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของ Pune university สามารถยื่นผลการเรียนภาษาที่มากกว่าหรือเท่ากับ B+ โดยไม่ต้องสอบวัดภาษาใหม่
 • สร้างความคุ้นชินในสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจริง เนื่องจากอยู่ในมหาวิทยาลัย (กรณีเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา)
เพิ่มเติม
 • มาด้วยวีซ่านักเรียนเท่านั้น
 • ค่าเล่าเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน
  1)จ่ายตอนแอดมิดชัน 20,900 รูปี
  2)ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 155 ดอลลาร์
 • ห้องเรียนเป็นห้องพัดลม
การสมัคร

 

สถาบัน ELTIS
ประวัติโดยย่อ English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS) เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งในปี  1972 ปัจจุบันมีอายุ 44 ปี (2559)
สังกัด เป็นของมหาวิทยาลัย Symbiosis International university (เอกชน)
บุคลากร คณาจารย์ประจำ 10 คน

ครูผู้สอนว่าจ้าง 40 คน

จำนวนนักเรียน ประมาณ 150 – 200 คน ต่อปี (รวมทุกหลักสูตร) โดยช่วงเดือนมกราคม จะมีนักเรียนมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนทุกหลักสูตรมาทับซ้อนกัน
ภายในสถาบัน มีทั้งหมด 3 ชั้น

 • ออดิทอเรียม
 • ห้องประชุม(Conference) 2 ห้อง
 •  ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Lab)  3ห้อง
 • ห้องสมุด
 • ห้องเรียน 18 ห้อง
 • ห้องพยาบาล
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน
 • โรงอาหาร
 • ลานจอดรถ
 •  ร้านถ่ายเอกสาร
 • Internet (ห้องสมุด)
 • ห้องน้ำ (ทุกชั้น) แบ่งชายหญิง
 • ATM
ระยะเวลาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอน 3 หลักสูตรหลักๆ ดังนี้

 • หลักสูตร 4 เดือนครึ่ง เปิด มี.ค. – ก.ค.
 • หลักสูตร 6 เดือนครึ่ง เปิด 3 ช่วง

– ช่วงที่ 1 August / ส.ค.– มี.ค.

– ช่วงที่ 2 October / ต.ค. – เม.ย.

– ช่วงที่ 3 January / ม.ค. – ก.ค.

 • หลักสูตร 1 ปี (อนุปริญญา) เปิด ก.ค. – มิ.ย.
ค่าเรียน
 • หลักสูตร 4 เดือนครึ่ง 55,500 รูปี
 • หลักสูตร 6 เดือนครึ่ง 87,500 รูปี
 • หลักสูตร 1 ปี (อนุปริญญา) 125,905 รูปี
การเรียนการสอน
 • หลักสูตร ELTIS ค่อนข้างครอบคลุม ทุกทักษะ
 • สมัครเรียนได้ตั้งแต่ ม.4 หรือ grade 10 สำหรับหลักสูตร 4.5 หรือ 6.5 เดือน (และ ม. 6 สำหรับหลักสูตรอนุปริญญา)
 • แบ่งนักเรียนในแต่ละหลักสูตรออกเป็น 3 Levels ตามผลสอบวัดก่อนเรียน ได้แก่ Basic, Intermediate และ Advanced
 • เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ที่ 1,3ของเดือน วันละ 5 ชั่วโมง
  เวลา 10.30 น. – 15.45 น.
  พักเที่ยง 12.50 น. – 13.25 น.
 • นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 85 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
กิจกรรมนอกหลักสูตร
 • กิจกรรมกีฬาและการแข่งขัน (หมากรุก, ว่ายน้ำ, วอลเลบอล, ฟุตบอล, กีฬาสันทนาการ)
 • แข่งขันทำอาหารประจำชาติ
 • เทศกาลสัปดาห์หนังนานาชาติ
 • แข่งสุนทรพจน์
 • กิจกรรมประจำปี (ละครเวที, การแสดงทางวัฒนธรรม, ประกาศรางวัลนักเรียนดีเด่นแต่ละหลักสูตร มอบรางวัลนักกีฬา)
หลักสูตรอื่นๆ ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฮินดี
ข้อเด่น
 • เป็นสถาบันสอนภาษา ที่มีพื้นที่ อาคารเป็นของตัวเอง เป็นหลักแหล่ง
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันมากกว่า
 • บรรยากาศค่อนข้างคึกคักด้วยกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดหลักสูตร
 • มีผู้เรียนจำนวนมาก หลากหลายประเทศ เหมาะและเอื้อแก่การสร้างมิตรสัมพันธ์มากกว่า
 • ตั้งอยู่ในแหล่งที่ง่ายต่อการสัญจรไปมา มีร้านค้าและอื่นๆรายรอบ หรืออยู่ในระยะที่เดินได้
เพิ่มเติม
 • มาด้วยวีซ่านักเรียนเท่านั้น
 • จ่ายค่าเล่าเรียนก่อน 50 % และจ่ายที่เหลือเมื่อมาถึงสถาบัน
 • (เฉพาะ) ห้องเรียนทั่วไปเป็นห้องพัดลม
การสมัคร
 • สมัครผ่านอีเมล โดยส่งเรื่องแจ้งความประสงค์พร้อมชื่อหลักสูตรที่ต้องการไปที่ accounts@eltis-symbiosis.org หรือ director@eltis-symbiosis.org  รอรับเมลตอบกลับ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่สถาบันแนะนำ

 

 

 

 • หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลิอเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือติดต่อมาที่ Learningpune Fanpage

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: