Updates

อยากเรียนภาษาที่ ELICIS ต้องทำยังไงบ้าง

(หมายเหตุ บทความนี้ผู้เขียนแปลจากภาษาอังกฤษ โดยสรุปเนื้อหาไว้เพียงใจความหลัก ท่านสามารถเข้าไปอ่านต้นฉบับได้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำเสนออาจมีความคลาดเคลื่อน โปรดติดต่อสถาบันโดยตรง เพื่อความถูกต้องกว่า)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (The English Language Intensive Course for International Students (ELICIS)) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นโดย International Centre มหาวิทยาลัยปูเณ่ โดยมีระยะเวลาครอบคลุมหลักสูตร 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับทักษะทางภาษาของผู้เรียน  มีการเตรียมเนื้อหาการสอนสำหรับชาวต่างชาติที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ควบคู่ไปกับการใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ถูกต้อง

ในหลักสูตร ELICIS จะแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 5 ระดับ (ระดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ) โดยผู้เรียน จะถูกทดสอบก่อนเข้าเรียนเพื่อวัดผล และแบ่งกลุ่มตามระดับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งง่ายต่อการสอนเป็นกลุ่มๆ

สำหรับผู้เรียนที่มีมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือ English Proficiency Test (EPT) อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เรียนหลักสูตรของ ELICIS และมีผลคะแนนเมื่อจบหลักสูตรมากกว่าหรือเท่ากับ B+ (61%) สามารถยื่นผลคะแนนได้ โดยไม่ต้องสอบใหม่ หรือได้รับข้อยกเว้น

หลักสูตร ELICIS เปิดสอน 3 ช่วงใน 1 ปี ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 1 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม
 • ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน  – 21 กุมภาพันธ์
 • ช่วงที่ 3 ระยะเวลา 1 มีนาคม  – 21 มิถุนายน

 

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมใบสมัคร (Application Form Fee)   200 รูปี
 • Eligibility Fee (จ่ายพร้อมค่าเรียนและใบสมัคร)  700 รูปี
 • Tuition Fees (จ่ายพร้อมค่าเรียนและใบสมัคร)   20,000 รูปี
 • Medical Check-up Fees (จ่ายหลังรายงานตัว)   80 ดอลล่าห์
 • Medical Insurance Fees (จ่ายหลังรายงานตัว)  75 ดอลล่าห์

 

คุณสมบัติผู้เรียน / เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารการจบหลักสูตรมัธยมศึกษา / อุดมศึกษา เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย passport size

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

กรณีที่สมัครผ่านบุคคลที่ 3 (เพื่อน/ญาติในเมืองปูเณ่) สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ซื้อใบสมัคร 200 รูปี จาก International Centre มหาวิทยาลัยปูเณ่
 2. ผู้แทนต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางสถาบันแนะนำ จนเสร็จสิ้นในเบื้องต้น และผู้แทนจะเป็นผู้ส่งเอกสารกลับไปประเทศไทย ถึงผู้เรียนเอง โดยสถาบันจะไม่ดำเนินการให้
 3. เมื่อผู้เรียน (ปลายทาง) ได้รับ admission letter ให้ไปทำวีซ่านักเรียน ที่
  1.  สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
  2. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย (Indian Visa and Passport Application Centre)
   อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
   โทรศัพท์ :02-6641200 โทรสาร :02-6641201
 4. เมื่อเดินทางมาถึงเมืองปูเณ่ ผู้เรียนต้องมารายงานตัวที่ International Centre มหาวิทยาลัยปูเณ่ เพื่อดำเนินการขั้นตอน และชำระค่าเรียนในส่วนที่เหลือ (ค่าตรวจร่างกาย (Medical Check-up) 80 ดอลล่าห์ และค่าประกันสุขภาพ (Medical Insurance) 75 ดอลล่าห์)

 

กรณีที่สมัครด้วยตนเอง (ผ่านไปรษณีย์)

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
  1. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา (ถ้ามี) โดยเอกสารทุกฉบับต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
  2. รูปถ่าย passport size
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สั่งจ่ายดราฟต์ (Demand Draft) จำนวนเงิน 20,900 รูปี (ต้องเป็นสกลุเงินรูปีเท่านั้น) (ค่าใบสมัคร 200 รุปี + ค่า eligibility fee700 รูปี + ค่าเรียน 20,000 รูปี ในนาม “The Registrar, University of Pune
 3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง ระบุที่อยู่ทั้งผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน เก็บสำเนาใบสมัครและเอกสารไว้กับตัวเอง 1 ชุด เมื่อทางสถาบันได้รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯจะส่ง Admission Letter ไปให้ทางอีเมล และไปรษณีย์

To,

The Director
International Centre
Ganeshkhind, University of Pune
Pune – 411 007, Maharashtra, INDIA

Telephone No. :+91-020-25691162
Fax No. :+91-020-25691954
Email: intcent@unipune.ac.in

 1. เมื่อผู้เรียน (ปลายทาง) ได้รับ admission letter ให้ไปทำวีซ่านักเรียน ที่
  1.  สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
  2. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย (Indian Visa and Passport Application Centre)
   อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
   โทรศัพท์ :02-6641200 โทรสาร :02-6641201
 1. เมื่อเดินทางมาถึงเมืองปูเณ่ ผู้เรียนต้องมารายงานตัวที่ International Centre มหาวิทยาลัยปูเณ่ เพื่อดำเนินการขั้นตอน และชำระค่าเรียนในส่วนที่เหลือ (ค่าตรวจร่างกาย (Medical Check-up) 80 ดอลล่าห์ และค่าประกันสุขภาพ (Medical Insurance) 75 ดอลล่าห์)

 

แปล/เรียบเรียง : ประเสริฐศักดิ์

ต้นเรื่อง : http://www.unipune.ac.in/dept/international%20centre/international%20centre%20webfile/elicis.htm

 

8 Comments on อยากเรียนภาษาที่ ELICIS ต้องทำยังไงบ้าง

 1. สนใจอยากสมัครเรียนคอส์ท ELICIS ช่วงเดือนมี.ค – มิ.ย 2017 นี่อ่ะค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำเรื่อง และส่งใบสมัครได้ตอนไหนหรอค่ะ อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ถูกใจ

 2. สวัสดีครับ
  คุณ Sameme น่าจะหมายถึงคอร์ส ๔ เดือนช่วงมีนาคม ใช่มั้ยครับ ทั้งนี้สามารถส่งข้อความ ระบุคอร์สที่ต้องการมาทางเราทางข้อความในเพจ LearningPuneFanpage ได้เลยครับ ทางแอดมินจะลองช่วยแนะนำและดูว่าสามารถช่วยดำเนินการขั้นตอนบางขั้นตอนให้โดยตรงกับสถาบันได้บ้งไหมนะครับ 🙂

  ถูกใจ

 3. สามารถ ที่จะดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไหนเหรอค่ะ

  ถูกใจ

 4. ได้จากลิงก์ในบทความด้านบน หรือ กดที่นี่ ครับ 🙂

  ถูกใจ

 5. ชวัลลักษณ์ // มกราคม 15, 2017 เวลา 1:24 AM //

  สวัสดีค่ะพอดีจะไปเรียนช่วงมีนาคมนี้ กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมเอกสาร ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  ถูกใจ

 6. สวัสดีครับ คุณ Chawallak ไม่ทราบไปเรียนหรือยังครับ แอดมินเพิ่งเห็น comment ต้องขออภัยอย่างสูงครับ

  ถูกใจ

 7. พอจะมีคนช่วยสมัครให้หน่อยได้ไหมครับ คอร์สมีนาคม

  ถูกใจ

 8. อาจต้องรบกวน ส่งเมลไปตามที่แจ้งใบบทแทนนะครับ ต้องขออภัย

  ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: