Updates

หลักสูตรการศึกษาในอินเดีย มีแบบไหนบ้าง (1)

หลักสูตรการศึกษาในอินเดียนั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามระบบ 10+2 โดยในช่วง 10 ปีแรกเน้นความรู้ทั่วไป ส่วนในช่วง 2 ปีหลังเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดย

การศึกษาในระดับประถมศึกษา ใช้เวลา 8 ปี โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี (Standards I-III) ตอนกลาง 2 ปี (Standards IV-V) และตอนปลาย 3 ปี (Standards VI-VIII)

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลา 2 ปี ผู้ที่ศึกษาจนจบปีที่ 10 (Standard X  8+2 ) จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาต่อในโรงเรียนอีก 2 ปี (Standards XI-XII 10+2) ตามหลักสูตรและระบบการวัดผลของคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education – CBSE) หรือสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนอินเดีย (Council for the Indian School Certificate Examinations – CISCE) หรือระบบ International Baccalaureate (IB) และระบบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) เพื่อนำผลการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง  

 

หลักสูตรการศึกษาหลักของอินเดีย 5 ประเภท

 1. Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)  หรือ สภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนอินเดีย ป็นคณะกรรมการเอกชน โรงเรียนในระบบ CISCE มีมาตรฐานการวัดผลการศึกษา 2 ระดับ คือ Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) for class 10 และ Indian School Certificate (ISC) for class 12 กล่าวง่าย ๆ ก็คือ จะมีการสอบวัดผลตอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • ICSE:  การสอบวัดผลในระดับเกรด 10 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาที่ 4) สภาวัดผลการศึกษาโรงเรียนในอินเดียเป็นผู้ดูแลการสอบและกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเอาไว้ทั้งหมด ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชั้นเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หลักสูตรของ ICSE จะเริ่มตั้งแต่เกรด 5 (เทียบเท่าประถมศึกษาปีที่ 5) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการสอบบอร์ดตอนเกรด 10 (การสอบบอร์ดหมายถึงการสอบประจำปีพร้อมกันทั้งประเทศ)

จุดเด่น คือ นักเรียนสามารถเลือกสายวิชาได้ตั้งแต่เกรด 9 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) ว่าจะเรียน      สายวิทย์ หรือ สายศิลป์ การเลือกสายวิชาตั้งแต่เด็ก ทำให้สามารถลดจำนวนวิชาที่ต้องเรียน ทำให้ทุ่มเทให้กับวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่

  • ISC:  การสอบวัดผลในระดับเกรด 11 และ 12 นักเรียนจะต้องสอบบอร์ดตอนเกรด 12 ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยจะใช้พิจารณารับนักเรียนต่อไป

จุดเด่น หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับทุกวิชาเท่า ๆกัน โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้มักจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา สามารถสอบ TOEFL และ IELTS ได้ไม่ยาก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการศึกษาต่อในสาขาศิลป์และด้านบริหาร

2. Central Board of Secondary Education (CBSE) หรือ คณะกรรมการกลางมัธยมศึกษาในอินเดีย ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในอินเดีย CBSE มีการสอบบอร์ดในระดับเกรด 10 และ 12 เช่นเดียวกัน ได้แก่ The All India Secondary School Examination for Class 10 และ The All India Senior School Certificate Examination for Class 12 หลังจากการสอบบอร์ดเกรด 10 แล้วนักเรียนจะต้องเลือกสาขาวิชาเรียน สายวิทย์หรือสายศิลป์ ซึ่งต่างจากระบบ CISCE ที่สามารถเลือกสายได้ตั้งแต่เกรด 9

จุดเด่น หลักสูตร CBSE จะเน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก หลักสูตรจะมุ่งสร้างความเข้มข้นทางวิชาการให้นักเรียนสามารถเข้าสอบแข่งขันนระดับต่างๆ ได้ CBSE จึงเหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในด้านแพทย์ วิศวะ และด้านที่เน้นการใช้ความรู้สายวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

โปรดติดตาม หลักสูตรการศึกษาในอินเดีย มีแบบไหนบ้าง (2) ซึ่งเราจะมาพูดถึงหลักสูตร PUC (Pre-University College/Junior College)รวมทั้ง IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และ International Baccalaureate (IB) จะมีจุดเด่นอะไรบ้าง และควรแนะนำบุตรหลานหรือผู้ที่สนใจมาเรียนแบบไหนดี ห้ามพลาดครับ

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: