Updates

ปัญหาของผู้มาใหม่ (1) – การติดต่อสื่อสาร

ทักษะการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เรานั้นถือได้ว่าเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวกันมาตั้งแต่กำเนิดครับ เวลาเราต้องพบเจอสิ่งใหม่ ๆ เช่น ย้ายบ้านใหม่ สังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานที่เรียนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ เหล่านี้ล้วนต้องการเวลาและทักษะเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นชินเป็นเรื่องธรรมดาครับ การมาศึกษาต่อ หรือทำงาน การใช้ชีวิตที่อินเดียก็เช่นเดียวกันครับ คำแนะนำในการอ่านบทความนี้ ผู้เขียนแนะนำว่า ท่านลองหาเพลง “เปิด” ของบอย โกสิยพงษ์ มาเปิดฟังเคล้าไปขณะอ่านก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบครับ ใช่ครับ! สิ่งแรกที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้อย่างราบรื่นที่นี้ คือ ทัศนะคติที่ต้องเปิดครับ “ลองเปิดหู และเปิดตา และเปิดใจ” แล้วท่านจะหลงรักอินเดียไปโดยไม่รู้ตัวครับ ต่อไปนี้คือคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อช่วยในการปรับตัวเพื่อให้มาอยู่อินเดียได้อย่างมีความสุข “เราต้องปรับตัวเข้าหาอินเดียครับ มิใช่ให้อินเดียปรับเข้าหาเรา”

 

ปัญหาของผู้มาใหม่ 

1. การติดต่อสื่อสาร

ทุกคนคงทราบดีว่าในโลกนี้ไม่มีกลุ่มชนใดที่ไม่มีภาษาเป็นของตัวเองใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน ทุกกลุ่มชนต่างก็มีภาษาตามแต่ความเป็นไปของกลุ่มชนเหล่านั้น

สำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะมาศึกษาต่อยังประเทศอินเดียจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของประเทศอินเดีย สืบเนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็น 6 เท่าของประเทศไทย และมีผู้คนอาศัยมากกว่า1,200 ล้านคน จึงทำให้เกิดความหลากหลายภายในประเทศ    ไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาพอากาศ ลักษณะนิสัยของผู้คน และในด้านของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ภาษาถิ่น

ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีภาษาพูดที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งมีภาษาอย่างน้อย 30 ภาษา รวมถึงภาษาย่อยอีก 2,000 ภาษา รัฐธรรมนูญอินเดีย ได้กำหนดให้ ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังได้กำหนดภาษาอื่นอีก 22 ภาษา เป็นภาษากำหนด   (Scheduled Languages) ซึ่งเป็นภาษาที่รัฐต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการปกครอง รวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลแต่ละรัฐ รวมถึงข้อสอบสำหรับบรรจุเข้ารับราชการ

อย่างไรก็ตาม ภาษาหลักหรือภาษาแม่ของประเทศอินเดียก็ยังเป็นภาษาฮินดี หรือ ภาษาอุรดู ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อินเดียตอนกลางไปจนถึงตอนเหนือของอินเดีย และยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษาเกือบทั่วทั้งประเทศ สำหรับนักศึกษาไทยที่มีความรู้ด้านภาษาฮินดี หรือ ภาษาอุรดู การศึกษาต่อในประเทศอินเดีย จึงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขาในการสื่อสาร พูดคุยกับผู้คน การติดต่อราชการ ตลอดจนการจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคต่างๆ

อย่างไรก็ดี การไม่รู้ภาษาฮินดีนั้นไม่ได้หมายความว่า คุณมาเรียนอินเดียไม่ได้ เพียงแค่คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง คุณก็สามารถมาศึกษาต่อในอินเดียได้ เพราะมหาวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการศึกษาในทุกระดับหลายแห่งในประเทศอินเดียใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อราชการ การสอบถามข้อมูลต่างๆกับบุคคลทั่วไป การจับจ่ายซื้อของตามห้างร้านต่างๆ หรือแม้กระทั่ง ร้านค้าเล็กๆริมถนน การเดินทางคมนาคมต่างๆ เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอินเดียสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ภาษาอังกฤษสำเนียง (แบบ) อินเดีย

ตามสไตล์ประเทศอินเดียมักมีเรื่องราวให้คุณได้หยุดคิด “เอ๊ะ ! แบบนี้ก็มีด้วย” เราชาวนักศึกษาไทยในอินเดีย มักจะพูดถึงประเทศอินเดียว่าคือ “ความวุ่นวายที่ลงตัว” ไม่ว่าในเรื่องการจราจร ลักษณะนิสัยของผู้คน และอะไรอีกมากมายที่คุณจะได้พบเจอในประเทศอินเดีย สิ่งหนึ่งที่จะอดพูดถึงไม่ได้ก็คือภาษาอังกฤษในแบบอินเดีย ภาษาอังกฤษที่ติดกลิ่นอายของอินเดียนิดๆ ไม่ว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหน จะฟังฝรั่งพูดมากี่คน สุดท้ายคุณก็ต้องยืนงงกับคนอินเดียที่พูดภาษาอังกฤษกับคุณ แล้วคุณก็ต้องพูดตอบไปว่า “again please” ภาษาอังกฤษในสำเนียงอินเดียนั้นจึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่นักศึกษาใหม่หรือผู้มาท่องเที่ยวในอินเดียต้องพบเจอ  คนอินเดียจะอ่านหรือออกเสียงภาษาอังกฤษคล้ายกับภาษาอุรดู หรือ ฮินดี ในภาษาอุรดูจะอ่านออกเสียงตัว “R” เป็นตัวสะกด ชัดเจน ไม่เหมือนในภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  เช่นคำว่า “ Water ”  คนไทยจะออกเสียว่า “ วาเตอร์ ” ไม่ออกตัว “ร” แต่ในสำเนียงอินเดียจะออกเสียงว่า “ วาเติร ” ออกเสียงตัว “ร” คล้ายตัวสะกดในแม่กดของภาษาไทย มีเสียงแบบรัวลิ้น พร้อมกับการพูดแบบเร็ว ๆ และสอดแทรกสำเนียงแบบฮินดี สำเนียงเสียงพูดอังกฤษแบบนี้จะพบมากในทางตอนกลางและบางพื้นที่ในทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย และยังมีบางกลุ่มคำหรือวลีของภาษาอังกฤษที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่มีการใช้บ่อยในอินเดีย เช่น คำว่า good name เมื่อคุณเดินทางไปอินเดียคุณอาจจะได้ยินคำถามแบบนี้ “ What is your good name” คำถามนี้ถูกแปลมาจากภาษาฮินดี เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครถูกถามด้วยคำถามแบบนี้ก็เพียงแค่บอกชื่อเต็มพร้อมชื่อนามสกุล และยังมีวลีอื่นๆอีกมากมายที่พบในการสนทนากับคนอินเดีย เช่น “ I have a doubt ” ซึ่งในสำนวนแบบอเมริกัน อาจพูดว่า “I have a suspicion” และคำว่า  Lakh / Crore ซึ่งในสำนวนอังกฤษนั้นใช้คำว่า Hundred thousand กับ million หมายถึงตัวเลข 6-7 หลักนั้นเอง

สำหรับในหัวข้อนี้ก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์ หรือหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศอินเดีย เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอินเดียนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

 

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: