Updates

มหาวิทยาลัยปูเณ่ (University of Pune)

มหาวิทยาลัยปูเณ่ หรือในชื่อเก่ารู้จักกันดีว่า ปูณ่า ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยปูเณ่ ซึ่งอนุมัติเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติของเมืองมุมไบ ระบุลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1948 ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชั้นนำในจำนวนหลายศูนย์กลางการเรียนรู้ในประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัยปูเณ่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กว่า 400 เอเคอร์ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองปูเณ่

ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์เขียวขจีไปท่วทั้งบริเวณ เป็นสถานที่สงบเงียบ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรยากาศการศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนกว่า 40 ภาควิชา 13 คณะ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับวุฒิบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทั้งในประเทศอินเดียและนักศึกษาต่างชาติรวมกันกว่า 300,000 คน ในทุกสาขาวิชา มีวิทยาลัยในสังกัด (Affiliating) อยู่มากมายภายในเมืองปูเณ่ โดยทางมหาวิทยาลัยปูเณ่จะเป็นผู้ควบคุมระบบการศึกษา

23443324ระบบการศึกษา ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี-ปริญญาเอก โดยมีระยะเวลาดังนี้ ปริญญาตรี 3 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3-5 ปี เปิดสอนในรูปแบบของ ภาคการศึกษา (Semester) และระบบปี (Annual) โดยมีภาคการศึกษา 2 เทอม คือ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ระบบการสอบ 2 ครั้ง ต่อ 1 ปี คือ เก็บคะแนน 20% เทอมต้น และ 80% ตอนเทอมปลาย ปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนใหม่ให้เป็นแบบเดียวกันทุกที่ คือมีเฉพาะระบบภาคการศึกษาเท่านั้น

ภาควิชาและคณะที่นักศึกษาไทยนิยมไปเรียนได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ (Commerce) เช่น Business Commerce (B.Com), Business Administration (B.A). Master of Commerce (M.Com) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น Computer Science คณะศิลปะศาสตร์ (Arts) ภาควิชา ภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารและวารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

การทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) แม้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยปูเณ่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบคะแนน เช่น TOFEL IELTS ก็ตาม แต่ทางมหาลัยจะมีการทดสอบนักศึกษาต่างชาติ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลังจากที่ได้ Admission ของทางมหาลัยแล้ว โดยจะสอบตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่านตามที่มหาลัยกำหนด แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แต่บางคณะระบุว่าต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านจะยังไม่รับลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องไปเรียนคอร์ภาษาเพิ่มเติมและมาสอบจนกว่าจะผ่าน จึงจะลงทะเบียนเรียนได้

8หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ELICIS)ทางศูนย์นักศึกษานานาชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญภาษาอังกฤษ และปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนตามคณะต่าง ๆ ต่อไป โดยการเรียนจะมีขึ้นทุก ๆ 4 เดือน ในช่วงแรกระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ช่วงที่สองเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม และช่วงที่สาม เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ผลสอบของการเรียนสามารถนำไปแสดงเพื่อมิต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) แต่จะต้องสอบได้เกรด B+ ขึ้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.unipune.ernet.in/indexout.html

 

 

u-of-pune-007

หอสมุด มหาวิทยาลัยปูเณ่

u-of-pune-006

หอพักหญิง (Ladies International Hostel)

 

u-of-pune-005

International Centre

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: