Updates

อินเดียคิดค้นระเบิดมือจากพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก

กองทัพอินเดียเพิ่งประกาศใช้อาวุธใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในคลังสรรพาวุธ นั่นคือ ระเบิดพริก (chili grenades) ซึ่งทำมาจากพริกที่เผ็ดและร้อนแรงที่สุดในโลก คือ พริกบุตโจโลเกีย (bhut jolokia) ซึ่งเป็นพริกพื้นเมืองของรัฐอัสสัม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก ตามสถิติของบันทึกโลกกินเนสบุ๊คประจำปี 2007

พริกบุตโจโลเกียซึ่งนำมาใช้ทำระเบิดนี้มีความเผ็ดร้อนมากกว่าพริกทั่วไปที่ใช้ปรุงอาหารถึง 1000 เท่า ซึ่งความร้อนแรงนี้ทำให้เกิดแรงระเบิดขึ้นได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของอินเดียจึงได้นำมาพัฒนาเป็นระเบิดมือนี้ขึ้น โดยรับรองว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีสารพิษประกอบ เมื่อขว้างระเบิดมือนี้ไปยังเป้าหมาย ด้วยฝุ่นผงที่เผ็ดร้อนจะทำให้มองไม่เห็นหลายชั่วโมง พร้อมทั้งมีปัญหาหายใจไม่ออก ซึ่งความฉุนของพริกชนิดนี้จะทำให้ผู้ก่อการร้ายหายใจไม่ออกและบีบบังคับให้ออกมาจากที่ซ่อนได้

แหม ! อินเดียเขามีของดีน่าทึ่งแบบนี้เยอะน่าดูเหมือนกัน แถมนักวิจัยของอินเดียเขายังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากพริกที่เผ็ดร้อนที่สุดในโลกนี้อีกหลายรายการ เช่น อาวุธที่ใช้ป้องกันตัวของสตรี เป็นต้น ไอเดียเจ๋งดี ! ประเทศไทยเราน่าขอยืมเขามาใช้บ้างนะนี่

 

 

Information and picture courtesy :

“Chilli grenade hot new weapon” The Sun – 19 Mar 2010

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2899174/Chilli-grenade-Hot-new-weapon.html#ixzz0m2m8PNlt

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: