Updates

ระบบดาวรี (Dowry System) ในอินเดีย

ดาวรี (Dowry) หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือที่ดินที่ฝ่ายหญิงนำติดตัวมาด้วยเพื่อมาแต่งงาน ไม่เหมือนกับเงินสินสอดที่จ่ายให้กับฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวอย่างในบ้านเรา ดาวรีนับว่าเป็นเป็นระบบเก่าแก่โบราณที่สืบทอดกันมาในสังคมอินเดีย แม้ปัจจุบันดูเหมือนจะไม่เคร่งครัดเท่าอดีต และมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง แต่ก็ยังคงพบเห็นระบบนี้ชัดเจนในชนบทหรือพื้นที่ที่ความเชื่อและประเพณีแรงกล้ากว่ากฎหมาย

ในกระบวนการเลือกคู่ครองของคนอินเดียนั้น ครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่จะต้องมอบดาวรีให้กับครอบครัวของฝ่ายชาย ระบบดาวรี (Dowry System) จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการค้ำประกันให้กับฝ่ายหญิงในกรณีที่ประสบปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดภายหลังการแต่งงาน พ่อแม่จะมอบสิ่งต่างๆ เท่าที่จะมอบได้ให้กับลูกสาวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่ผลที่สุดมาตกอยู่ที่ครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าว

แต่ประเพณีนี้ก็ได้เสื่อมโทรมลงตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมาโดยทางฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวและครอบครัวนั้นมีความละโมภมากขึ้น พวกเขาเรียกร้องดาวรีอย่างมากมายที่ทางครอบครัวว่าที่เจ้าสาวไม่อาจสนองตอบได้ตามนั้น หลังจากแต่งงานผลก็คือ ความตายของดาวรี (dowry deaths) คือ การเผาเจ้าสาวทั้งเป็นถ้าดาวรีได้มาไม่ครบถ้วนกับที่เรียกร้อง ดังนั้นฝ่ายชายก็สามารถจะแต่งงานใหม่กับหญิงอื่นได้ ถ้าได้ดาวรีสองและดีกว่า

ยิ่งผู้ชายได้รับการศึกษาสูงมากขึ้นเท่าใด อยู่ในครอบครัววรรณะสูงเท่าใด มีช่องทางทำงานมีรายได้สูงเท่าใด ยิ่งต้องคาดหวังดาวรีสูงมากเท่านั้น และนี่ก็สร้างความยากลำบากให้กับครอบครัวที่มีลูกสาวที่จะต้องให้การศึกษาสูงกับลูกสาวด้วยเพื่อที่จะได้ทัดเทียมกัน เพราะฝ่ายหญิงก็ถูกเรียกร้องให้มีการศึกษาทัดเทียมกันด้วย

ในอินเดีย คำว่า ดาวรี ในภาษาฮินดีเรียกว่า ดาเฮจ (Dahej) ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นเงินหรือของขวัญให้กับครอบครัวของเจ้าบ่าวพร้อมกับส่งตัวเจ้าสาวให้ด้วย โดยทั่วไปแล้วมักรวมทั้งเงิน อัญมณี เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน เครื่องถ้วยชาม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน อื่นๆ ที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับการตั้งครอบครัวใหม่

dowry-systemในพิธีแต่งงานของชาวฮินดูที่เรียกว่า กัลยาดาน (Kanyadaan) คำว่า กัลยา (Kanya) หมายถึง ลูกสาว และคำว่า ดาน (daan) หมายถึง ของขวัญ ในอินเดียระบบดาวรีเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้กับครอบครัวที่มีลูกสาว จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ครอบครัวและผู้หญิงในอินเดียต้องหันไปใช้วิธีเลือกเพศของลูกให้เป็นชาย และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราส่วนทางเพศในอินเดียผิดสัดส่วนไป เนื่องจากมีเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย ในสัดส่วน ที่ผู้หญิงราว 933 คน ต่อผู้ชาย 1000 คน และนำไปสู่การสังหารทารกเพศหญิง

การจ่ายดาวรีกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 เป็นต้นมา ภายใต้กฎหมายมาตรา 304B และ 498a ห้ามดาวรี แต่กระนั้นการจ่ายดาวรีก็ยังคงปฏิบัติอยู่อย่างแพร่หลายในอินเดียแม้จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ตาม

 

 

 

โดย Poowiang

Information courtesy:
India – Dowry System – Family, Family, Educated, Girl, Marriage, Boy, and Custom

Picture courtesy:
http://virginisland-andaman.blogspot.com/

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: