Updates

คณะกงสุล เมืองมุมไบ และคณะพระธรรมทูต เยี่ยมนักศึกษาไทย เมืองปูเณ่

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะฯ พร้อมด้วยคณะกงสุล ณ เมืองมุมไบ เยี่ยมเยือนนักศึกษาไทย เมืองปูเณ่ ภายใต้โครงการ “กงสุลสัญจร” ณ พุทธวิหาร มหาวิทยาลัยปูเณ่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557) เวลา 12.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เมืองมุมไบ อินเดีย นำโดยท่านณัช ภิญโญวัฒนชีพ กงสุลใหญ่ และคุณจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ กงสุล ได้มาเยี่ยมเยือนนักศึกษาไทย เมืองปูเณ่ ภายใต้โครงการ “กงสุลสัญจร” พร้อมด้วยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากคณะพระธรรมทูตไทย ประจำประเทศอินเดีย นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมพระครูปลัดคุณวัฒน์ (สมพงษ์ ญาณธีโร) เจ้าอาวาสวัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิตย์ และเลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย และพระมหาสุพจน์ กิตติวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี กรุณามาให้ธรรมข้อคิด “ธรรมะสัญจร” ณ พุทธวิหาร มหาวิทยาลัยปูเณ่ ในการนี้ด้วย โดยพอสรุปใจความยกตัวอย่าง มาบางตอนพอเป็นธรรมะสะกิดใจ ดังนี้

– พวกเธอมาเรียนที่นี่ ถือเป็นขวัญของตระกูล มาเรียนมหาวิทยาลัยดี แต่มหาวิทยาลัยดี ทำให้พวกเธอเป็นคนดีและมีวิชาดีก็ไม่ได้ เพราะเป็นคนดีและมีวิชาดีได้นั้น เกิดจากการทำตนให้ดี และเรียนให้ดี มหาวิทยาลัยเพียงแต่เปิดโอกาสให้เธอถึงความดีได้เท่านั้น
– คนดีย่อมพูดดี คนร้ายย่อมพูดร้าย คนปากดีย่อมให้ดี คนปากร้ายให้ร้าย
– เกิดเป็นคนต้องพูดจากับคนให้รู้เรื่อง โดยเฉพาะคนที่ให้เราเกิดนั่นคือพ่อแม่
– ดัดไม้ดัดมือแก้เคล็ดได้ แต่ดัดจริตเมื่อไหร่ แก้ไม่ได้มีแต่จะเคล็ดไปเรื่อยๆ
– หลักการรับคนเข้าทำงาน หนึ่งให้เป็นคนมีความรู้ สองให้เป็นมีความสามารถ สามให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ
– คนมีปัญญา ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดี จะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อใช้ปัญญาไปในทางที่ดี ดังนั้น เมื่อเธอเรียนแล้ว มีความรู้แล้ว อย่าเป็นทาสของความรู้ บังคับเธอไปทำความชั่ว
– คนอินเดียสมองดี แต่เราต้องเลียนสมอง ไม่ใช่นิสัยเขา
– ไปอยู่บ้านใครเมืองใคร หนึ่งต้องเข้าใจคนประเทศนั้นๆ สองกินอาหารเขาให้ได้ และสามดูความเป็นอยู่ของเขา

ถือเป็นครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาไทย ที่ได้รับความกรุณาจากคณะพระธรรมทูต ประจำประเทศอินเดีย มาเยือนถึงถิ่น สร้างความปิติยินดี และขวัญกำลังใจให้นักศึกษาไทย เมืองปูเณ่ อย่างยิ่ง นอกจากนี้ ทางพระธรรมทูตยังได้นำเหรียญพระพุทธเจ้าปางประสูติ หรือพระพุทธเจ้าน้อย (Baby Buddha) มาแจกนักศึกษาไทยเมืองปูเณ่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเก็บไว้ให้บูชาต่อไป

ก่อนเดินทางกลับ พระเดชพระคุณฯ ยังได้กรุณาเป็นตัวแทนมอบเงินทุน โดยการสนับสนุนจาก พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 100,000 รูปี และพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณนายพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง ได้มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมนักศึกษาไทย จำนวน 20,000 รูปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 รูปี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นั้น ถือเป็นศิษย์เก่าเมืองปูเณ่ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ท่านเคยศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูเณ่ ประเทศอินเดีย และสำเร็จการศึกษาก่อนที่จะไปต่อปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ท่านสามารถดาวน์โหลด ไฟล์เสียงธรรมบรรยายของ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล (เทศน์ไว้ ณ เมืองปูเณ่ 14 กันยายน 2557) ได้ที่ https://www.mediafire.com/?x6pndou77x16972

 

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: